Güncelleme Kayıtları, 11 Şubat 2014

Geliştirmeler

  • 3’ün yedekleme kapasitesi dinamit üretimi için Stormland haritasında tanıtılmıştır.
    • Bunun anlamı artık oyuncuların böyle yığınları geçerken sorunlarla karşılaşmasına neden olan çok büyük miktarda stok yapması artık mümkün değil demektir
  • Tedarik Merkezinin sık kullanıldığı durumlarda sunucu performansı iyileştirilmiştir.